ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სერვისი სერვისები სერვისნი
მოთხრობითი სერვისმა სერვისებმა სერვისთ(ა)
მიცემითი სერვისს(ა) სერვისებს(ა) სერვისთ(ა)
ნათესაობითი სერვისის(ა) სერვისების(ა) სერვისთ(ა)
მოქმედებითი სერვისით(ა) სერვისებით(ა)
ვითარებითი სერვისად(ა) სერვისებად(ა)
წოდებითი სერვისო სერვისებო სერვისნო


სერვის-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურება
  2. (არსებითი სახელი) სპორტ. ჩოგბურთში, ფრენბურთში და სხვ.: დარტყმა, რომლითაც მოთამაშეს ბურთი შეჰყავს თამაშში;
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [sɛrvɪzɪ]
დამარცვლა:
სერ·ვი·სი
ეტიმოლოგია:
ინგლისურიდან service - სამსახური
სინონიმები:
მნიშ.2 მიწოდება, მოწოდება
პარონიმები:
სერვიზი
შეადარეთ:
მნიშ.1 საყოფაცხოვრებო; მნიშ.2 სერვერი
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989თარგმანები