ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ჰექსოდი ჰექსოდები ჰექსოდნი
მოთხრობითი ჰექსოდმა ჰექსოდებმა ჰექსოდთ(ა)
მიცემითი ჰექსოდს(ა) ჰექსოდებს(ა) ჰექსოდთ(ა)
ნათესაობითი ჰექსოდის(ა) ჰექსოდების(ა) ჰექსოდთ(ა)
მოქმედებითი ჰექსოდით(ა) ჰექსოდებით(ა)
ვითარებითი ჰექსოდად(ა) ჰექსოდებად(ა)
წოდებითი ჰექსოდო ჰექსოდებო ჰექსოდნო


ჰექსოდი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ელექტრონული მილაკი, რომელსაც ექვსი ელექტროდი აქვს. შეიცავს ორ ტრიოდს და გამოიყენებოდა სუპერჰეტეროდინ რადიო მიმღებებში.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [hɛkʰsɔdɪ]
დამარცვლა:
მხ. რ. ჰექ·სო·დი; მრ. რ. ჰექ·სო·დე·ბი
ეტიმოლოგია:
ლათინური სიტყვიდან hex — ექვსი + (ელექტრ)ოდი
შეადარეთ:
პენტოდი
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989თარგმანები