ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სტატისტ- სტატისტ-ებ- სტატისტ-ნ-
მოთხრობითი სტატისტ-მა სტატისტ-ებ-მა სტატისტ-თ(ა)
მიცემითი სტატისტ-(ა) სტატისტ-ებ-(ა) სტატისტ-თ(ა)
ნათესაობითი სტატისტ-ის(ა) სტატისტ-ებ-ის(ა) სტატისტ-თ(ა)
მოქმედებითი სტატისტ-ით(ა) სტატისტ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი სტატისტ-ად(ა) სტატისტ-ებ-ად(ა)
წოდებითი სტატისტ- სტატისტ-ებ- სტატისტ-ნ-


სტატისტი

მნიშვნელობა
  1. უსიტყვო როლების შემსრულებელი მსახიობი, მასობრივი სცენების მონაწილე
წარმოთქმა:
სტა–ტის–ტი
ეტიმოლოგია:
ბერძ. statos–მდგომარე
წყაროები და რესურსები:
„სტატისტი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში


თარგმანები