ქართული


სოციალური

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) რაც საზოგადოების, ადამიანების ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული და მათ ურთიერთობას ახასიათებს. მაგ., სოციალირო პროგრესი.
  2. (ზედსართავი სახელი) რაც განპირობებულია საზოგადოების კლასებად დაყოფით. მაგ.,სოციალური ჯგუფი. სოციალური წინააღმდეგობა.
  3. (ზედსართავი სახელი) რასაც მიზნად აქვს დასახული საზოგადოებრივი საწარმოო ურთიერთობის შეცვლა მაგ., სოციალური რევოლუცია.
წყაროები და რესურსები:
„სოციალური“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები