ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი პლაცდარმი პლაცდარმები პლაცდარმნი
მოთხრობითი პლაცდარმმა პლაცდარმებმა პლაცდარმთ(ა)
მიცემითი პლაცდარმს(ა) პლაცდარმებს(ა) პლაცდარმთ(ა)
ნათესაობითი პლაცდარმის(ა) პლაცდარმების(ა) პლაცდარმთ(ა)
მოქმედებითი პლაცდარმით(ა) პლაცდარმებით(ა)
ვითარებითი პლაცდარმად(ა) პლაცდარმებად(ა)
წოდებითი პლაცდარმო პლაცდარმებო პლაცდარმნო


პლაცდარმ–ი (პლაცდარმისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სივრცე, რომელზედაც მზადდება და იშლება საომარი ოპერაცია
  2. (არსებითი სახელი) ტერიტორია, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს საწყის პუნქტად საომარი მოქმედებისთვის ვისიმე წინააღმდეგ
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [pʼlɑt͡sdɑrmɪ]
დამარცვლა:
პლაც·დარ·მი; მრ. რ. პლაც·დარ·მე·ბი
წყაროები და რესურსები:
„პლაცდარმი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები