ქართულირედაქტირება

სახელმწიფორედაქტირება

 
ევროპის სახელმწიფოთა პოლიტიკური რუკა

ეტიმოლოგიარედაქტირება

მიღებულია ხელმწიფე ფუძეზე სა- -ო თავსართ-ბოლოსართის დართვით.

წაკითხვარედაქტირება

მნიშვნელობარედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება
 1. ძალაუფლების მქონე ინსტიტუტების ერთობლიობა განსაზღვრული ტერიტორიის მოსახლეობის ხანგრძლივი და მოწესრიგებული თანაცხოვრების უზრუნველსაყოფად.
  დემოკრატიული სახელმწიფო. სუვერენული სახელმწიფო
  • 1995: საქართველოს კონსტიტუცია
  სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს.
 2. ტერიტორია, რომელზედაც ვრცელდება ამ ინტიტუტების ძალაუფლება; სახელმწიფო ტერიტორია.
  პატარა სახელმწიფო. ზღვისპირა სახელმწიფო
  • აკაკი წერეთელი
  [ნაცარქექიას] გაუვარდა სახელი, სახელმწიფო შეიძრა!..
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: ქვეყანა, ტერიტორია
ზედსართავი სახელირედაქტირება

სახელმწიფო-ს(ი)

 1. სახელმწიფოსთან დაკავშირებული ან მისი კუთვნილი
  სახელმწიფო უწყება. სახელმწიფო დროშა. სახელმწიფო ქონება
  • 1995: საქართველოს კონსტიტუცია
  საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში − აგრეთვე აფხაზური. სახელმწიფო ენა დაცულია ორგანული კანონით. ... საქართველოს სახელმწიფო დროშა, გერბი და ჰიმნი დადგენილია ორგანული კანონით.
  ➤ სინონიმები: სახელმწიფოებრივი
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: საჯარო, ეროვნული, ნაციონალური
  ➤ ანტონიმები: არასახელმწიფო, კერძო

წარმოებული ლექსიკარედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: სახელმწიფოებრივი, სახელმწიფოებრიობა, ქალაქსახელმწიფოთარგმანებირედაქტირება

წყაროები და რესურსებირედაქტირება