ქართული


 
პაზიგრაფიის ნიმუში - მუსიკალური დამწერლობა

პაზიგრაფია

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) უნივერსალური დამწერლობა, რომელიც ერთანირად გასაგებია ყველა ერისათვის, მაგალითად მათემატიკური ციფრები, ქიმიური სიმბოლოები, მუსიკალური ნოტები და ა.შ.
დამარცვლა:
პა-ზი-გრა-ფი-ა
ეტიმოლოგია:
ბერძნ. πασιν (ყველა) + γραφια (გრაფია)
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989თარგმანები