ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი პატრონი პატრონები პატრონნი
მოთხრობითი პატრონმა პატრონებმა პატრონთ(ა)
მიცემითი პატრონს(ა) პატრონებს(ა) პატრონთ(ა)
ნათესაობითი პატრონის(ა) პატრონების(ა) პატრონთ(ა)
მოქმედებითი პატრონით(ა) პატრონებით(ა)
ვითარებითი პატრონად(ა) პატრონებად(ა)
წოდებითი პატრონო პატრონებო პატრონნო


 
მნიშვნ. 4

;

 
მნიშვნ. 5

პატრონ-ი (პატრონისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ძველ რომში გამოჩენილი მოქალაქე (თავდაპირველად პატრიციების რიცხვიდან), მასზე დამოკიდებული კლიენტებისა და გათავისუფლებული მონების მფარველი, მათი დამცველი სასამართლოში.
  2. (არსებითი სახელი) ზოგადად მფარველი, დამცველი. ◆ ამ ბავშვს პატრონი არ ჰყავს?
  3. (არსებითი სახელი) უფროსი, მფლობელი (ბიზნეს მფლობელი ან მმართველი). ◆ ამ ორგანიზაციის პატრონი საზღვარგარეთ გაემგზავრა.
  4. (არსებითი სახელი) გილზის საშუალებით ერთ მთლიანობად შეკრული ტყვია, საფანტის მუხტი და აალების საშუალება
  5. (არსებითი სახელი) ზოგიერთ დაზგაში დასამუშავებელი ნივთის დასამაგრებელი მოწყობილობა; მაგრდება დაზგის მბრუნავ ნაწილზე
  6. (არსებითი სახელი) ლამპის პატრონინათურის ელექსტროქსელში შესაერთებელი მოწყობილობა
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [pʼɑtʼrɔnɪ]
შენიშვნა:
4, 5. და 6. მნიშვნელობებს ზოგჯერ გამოხატავენ სიტყვით პატრონა.
დამარცვლა:
პატ·რო·ნი; მრ. რ. პატ·რო·ნე·ბი
ეტიმოლოგია:
(მნიშვ. 1, 2, 3.) მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან patronus, რაც ქართულად დამცველს, მფარველს ნიშნავს.
(მნიშვ. 4, 5, 6.) მომდინარეობს ფრანგული სიტყვიდან patron, რაც ქართულად ტრაფარეტს, თარგს ნიშნავს.
სინონიმები:
(მნიშვ. 2) მფარველი, დამცველი, ბატონი
(მნიშვ. 3) უფროსი, მფლობელი, ბატონი, შეფი, ბოსი, მეპატრონე
(მნიშვ. 4) ჭურვი, კაფსული
ანტონიმები:
(მნიშვ. 1) კლიენტი, მონა
(მნიშვ. 2) მჩაგვრელი, დამთრგუნავი
(მნიშვ. 3) უმცროსი, დაქვემდებარებული, ხელქვეითი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
პატრონაჟი, პატრონაჟული, პატრონატი, პატრონ-ყმა, პატრონ-ყმური, უპატრონო, საპატრონო, მეპატრონე, პატრონობა, პატრონობს
შეადარეთ:
ბატონი
წყაროები და რესურსები:

თარგმანები