ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ტეტრალოგია ტეტრალოგიები ტეტრალოგიანი
მოთხრობითი ტეტრალოგიამ ტეტრალოგიებმა ტეტრალოგიათ(ა)
მიცემითი ტეტრალოგიას(ა) ტეტრალოგიებს(ა) ტეტრალოგიათ(ა)
ნათესაობითი ტეტრალოგიის(ა) ტეტრალოგიების(ა) ტეტრალოგიათ(ა)
მოქმედებითი ტეტრალოგიით(ა) ტეტრალოგიებით(ა)
ვითარებითი ტეტრალოგიად(ა) ტეტრალოგიებად(ა)
წოდებითი ტეტრალოგიავ ტეტრალოგიებო ტეტრალოგიანო


ტეტრალოგია (ტეტრალოგიისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ოთხი ლიტერატურული ან მუსიკალური ნაწარმოები, რომლებსაც ერთი დედააზრი აერთიანებს.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [tʼɛtʼɑlɔgɪɑ]
დამარცვლა:
ტეტ·რა·ლო·გი·ა; მრ. რ. ტეტ·რა·ლო·გი··ბი
ეტიმოლოგია:
ბერძნულიდან tetralogia.
შეადარეთ:
ტრილოგია


თარგმანები