ქართული


საზრიანი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სწრაფად მოსაზრების უნარი
    ◆ საზრიანობა გამოიჩინა
  2. (არსებითი სახელი) საზრიანის თვისება
დამარცვლა:
სა-ზრი-ა-ნი
ეტიმოლოგია:
საზრიან-ობა
სინონიმები:
მიხვედრილობა
წყაროები და რესურსები:
„საზრიანობა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
თარგმანები