ქართული


საზრიანი

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) ვისაც სწრაფად მოსაზრების უნარი აქვს
    ◆ საზრიანი ყმაწვილი
  2. (ზედსართავი სახელი) ის, რაც გამსჭვალულია რაიმე მოსაზრებით
    ◆ საზრიანი პასუხი
    ◆ საზრიანი მოქმედება
დამარცვლა:
სა-ზრი-ა-ნი
ეტიმოლოგია:
საზრისი-ანი
სინონიმები:
მიხვედრილი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
საზრიანობა
წყაროები და რესურსები:
„საზრიანი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
თარგმანები