ქართული


ჟამთააღმწერელი

მნიშვნელობა
  1. ისტორიული ამბების აღმწერი
ეტიმოლოგია:
სიტყვა ჟამი-ის მრავლობითი რიცხვი და აღმწერელის შერწყმა
სინონიმები:
მემატიანეისტორიკოსი
წყაროები და რესურსები:
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ჟამთააღმწერელითარგმანები