ქართული


პარაფი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ხელმოსმა, ხელრთვა
  2. (არსებითი სახელი) პარაფირება (ხელშეკრულებისა)
დამარცვლა:
პა-რა-ფი
ეტიმოლოგია:
ლათ. paraphus
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
პარაფირება
შეადარეთ:
პარაფინი
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989
„პარაფი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები