ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი პანაშვიდი პანაშვიდები პანაშვიდნი
მოთხრობითი პანაშვიდმა პანაშვიდებმა პანაშვიდთ(ა)
მიცემითი პანაშვიდს(ა) პანაშვიდებს(ა) პანაშვიდთ(ა)
ნათესაობითი პანაშვიდის(ა) პანაშვიდების(ა) პანაშვიდთ(ა)
მოქმედებითი პანაშვიდით(ა) პანაშვიდებით(ა)
ვითარებითი პანაშვიდად(ა) პანაშვიდებად(ა)
წოდებითი პანაშვიდო პანაშვიდებო პანაშვიდნო


პანაშვიდ–ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) (საეკლესიო) ლოცვა მიცვალებულისთვის.
დამარცვლა:
პა·ნაშ·ვი·დი
ეტიმოლოგია:
ბერძ. παννυχίς(პანნიქის) – მწუხარის ლოცვა
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
სამოქალაქო პანაშვიდი
წყაროები და რესურსები:
„პანაშვიდი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში


თარგმანები