ქართული


სამოქალაქო პანაშვიდი

მნიშვნელობა
  1. ხალხის თავმოყრა მიცვალებულის პატივსაცემად; მისი ხსოვნის აღსანიშნავად.
დამარცვლა:
სა·მო·ქა·ლა·ქო, იხ. პანაშვიდი
ეტიმოლოგია:
იხ. პანაშვიდი
წყაროები და რესურსები:
„სამოქალაქო პანაშვიდი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში