ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სექსოფობია სექსოფობიები სექსოფობიანი
მოთხრობითი სექსოფობიამ სექსოფობიებმა სექსოფობიათ(ა)
მიცემითი სექსოფობიას(ა) სექსოფობიებს(ა) სექსოფობიათ(ა)
ნათესაობითი სექსოფობიის(ა) სექსოფობიების(ა) სექსოფობიათ(ა)
მოქმედებითი სექსოფობიით(ა) სექსოფობიებით(ა)
ვითარებითი სექსოფობიად(ა) სექსოფობიებად(ა)
წოდებითი სექსოფობიავ სექსოფობიებო სექსოფობიანო


სექსოფობია

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) შიში სასქესო ორგანოებისა და სექსუალური ქცევებისადმი
დამარცვლა:
სე·ქსო·ფო·ბი·
წყაროები და რესურსები:
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „სექსოფობია