ქართული


საანგარიშო

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) რაც უნდა იანგარიშონ
    ◆ საანგარიშო დაუგროვდა
  2. ანგარიშისათვის განკუთვნილი
    ◆ საანგარიშო მოხსენება
    ◆ საანგარიშო პერიოდი
  3. (არსებითი სახელი) საანგარიშო საშუალება: მანქანა ან მარტივი მოწყობილობა არითმეტიკულ მოქმედებათა საწარმოებლად - ოთხკუთხა ჩარჩო, რომელშიც გარდიგარდმო ჩასმულ ღეროებზე მოძრავი კოჭებია ასხმული.
ეტიმოლოგია:
სა- + ანგარიში + -ო
წყაროები და რესურსები:
„საანგარიშო“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
თარგმანები