ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი პლაგიატორი პლაგიატორები პლაგიატორნი
მოთხრობითი პლაგიატორმა პლაგიატორებმა პლაგიატორთ(ა)
მიცემითი პლაგიატორს(ა) პლაგიატორებს(ა) პლაგიატორთ(ა)
ნათესაობითი პლაგიატორის(ა) პლაგიატორების(ა) პლაგიატორთ(ა)
მოქმედებითი პლაგიატორით(ა) პლაგიატორებით(ა)
ვითარებითი პლაგიატორად(ა) პლაგიატორებად(ა)
წოდებითი პლაგიატორო პლაგიატორებო პლაგიატორნო


პლაგიატორ–ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) პლაგიატის ჩამდენი
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [pʼlɑɡɪɑtʼɔrɪ]
დამარცვლა:
პლა·გი··ტო·რი
წყაროები და რესურსები:
„პლაგიატორი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები