ქართული


უწყვეტი
როგორი?

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) რაც არ წყდება
◆ ხალხის უწყვეტი ნაკადი
◆ შრომის უწყვეტი სტაჟი
წარმოთქმა:
IPA: /u:ts,kvɛ'tɪ/
დამარცვლა:
უ-წყვე-ტი
სინონიმები:
განუწყვეტელი
წყაროები და რესურსები:
„უწყვეტი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანები