ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სარკმელ- სარკმლ-ებ- სარკმელ-ნ-
მოთხრობითი სარკმელ-მა სარკმლ-ებ-მა სარკმელ-თ(ა)
მიცემითი სარკმელ-(ა) სარკმლ-ებ-(ა) სარკმელ-თ(ა)
ნათესაობითი სარკმლ-ის(ა) სარკმლ-ებ-ის(ა) სარკმელ-თ(ა)
მოქმედებითი სარკმლ-ით სარკმლ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი სარკმლ-ად(ა) სარკმლ-ებ-ად(ა)
წოდებითი სარკმელ- სარკმლ-ებ- სარკმელ-ნ-


სარკმელ–ი

მნიშვნელობა
  1. კედელში დატოვებული ღიობი, იგივეა რაც ფანჯარა
წარმოთქმა:
შენიშვნა:
დამარცვლა:
სარ·კმე·ლი მრ. რ. სარ·კმლე·ბი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ფანჯარა
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ:წყაროები და რესურსები:

თარგმანები