ქართული


სუმპსიმუსი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) პედანტურად სწორად და უშეცდომოდ მოქმედება, კეთება რაიმესი, მიუხედავად იმისა რომ ეს სისწორე და უშეცდომობა ეწინააღმდეგება საზოგადოდ აღიარებულ და დამკვიდრებულ ნორმებს
  2. (არსებითი სახელი) ზედმიწევნით უშეცდომო, სწორი, კორექტული მიდგომის მქონე ადამიანი
შენიშვნა:
სავარაუდოდ სიტყვები მამპსიმუსი და სუმპსიმუსი პირველად გამოიყენა ბერმა ერაზმუსმა. მან ლიტურგიის დროს არ წაიკითხა ჩასწორებული სიტყვა და ისევ ძველი თუმცა არასწორი სიტყვა გამოიყენა.
ეტიმოლოგია:
1550. ლათ. sūmpsimus
ანტონიმები:
მამპსიმუსითარგმანები