ქართული


სტრიდორული

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) შიშინა, მსტვენავი (სუნთქვა, სუნთქვითი ხმაური)
ეტიმოლოგია:
სტრიდორ-ი -ულითარგმანები