ქართული


რომელი საათია?

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) შეკითხვა დროის დადგენის მიზნით
ეტიმოლოგია:
რომელი + საათი+ა(ზმნა არის ბოლოსარად)
თარგმანები