ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი რეზონი რეზონები რეზონნი
მოთხრობითი რეზონმა რეზონებმა რეზონთ(ა)
მიცემითი რეზონს(ა) რეზონებს(ა) რეზონთ(ა)
ნათესაობითი რეზონის(ა) რეზონების(ა) რეზონთ(ა)
მოქმედებითი რეზონით(ა) რეზონებით(ა)
ვითარებითი რეზონად(ა) რეზონებად(ა)
წოდებითი რეზონო რეზონებო რეზონნო


რეზონ-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) (საუბ.) გონივრული საფუძველი რისამე; აზრი. ◆ ამას თავისი რეზონი აქვს.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [rɛzɔnɪ]
დამარცვლა:
მხ.რ. რე·ზო·ნი
მრ. რ. რე·ზო·ნე·ბი
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989


თარგმანები