ქართული


ჟამიანობა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ჟამის ანუ შავი ჭირის ეპიდემია
ეტიმოლოგია:
ჟამი (ბ.)
სინონიმები:
ჭირიანობა
წყაროები და რესურსები:
„ჟამიანობა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები