ქართული


პარაკლისი პარაკლისი

მნიშვნელობა
  1. საეკლესიო მღვდელთმსახურება, სავედრებელი ან სამადლობელი ლოცვა.
დამარცვლა:
პა-რა-კლი-სი
წყაროები და რესურსები:
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „პარაკლისი
„პარაკლისი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები