ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი პაპაჯვარ- პაპაჯვრ-ებ- პაპაჯვარ-ნ-
მოთხრობითი პაპაჯვარ-მა პაპაჯვრ-ებ-მა პაპაჯვარ-თ(ა)
მიცემითი პაპაჯვარ-(ა) პაპაჯვრ-ებ-(ა) პაპაჯვარ-თ(ა)
ნათესაობითი პაპაჯვრ-ის(ა) პაპაჯვრ-ებ-ის(ა) პაპაჯვარ-თ(ა)
მოქმედებითი პაპაჯვრ-ით პაპაჯვრ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი პაპაჯვრ-ად(ა) პაპაჯვრ-ებ-ად(ა)
წოდებითი პაპაჯვარ- პაპაჯვრ-ებ- პაპაჯვარ-ნ-


პაპაჯვარ-ი (პაპაჯვრისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ხის ჯვარი, რომელსაც მორწმუნე გლეხები ასობდნენ ეზოში ან ყანაში ეზო-მამულის ავი თვალისაგან დასაცავად.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [pʼɑpʼɑd͡ʒvɑrɪ]
დამარცვლა:
პა·პა·ჯვა·რი; მრ. რ. პა·პა·ჯვრე·ბი
წყაროები და რესურსები:
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „პაპაჯვარი
„პაპაჯვარი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში