ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ჰანიბალისი ფიცი ჰანიბალისი ფიცები ჰანიბალისი ფიცნი
მოთხრობითი ჰანიბალისმა ფიცმა ჰანიბალისმა ფიცებმა ჰანიბალის ფიცთ(ა)
მიცემითი ჰანიბალის ფიცს(ა) ჰანიბალის ფიცებს(ა) ჰანიბალის ფიცთ(ა)
ნათესაობითი ჰანიბალისი ფიცის(ა) ჰანიბალისი ფიცების(ა) ჰანიბალის ფიცთ(ა)
მოქმედებითი ჰანიბალისი ფიცით(ა) ჰანიბალისი ფიცებით(ა)
ვითარებითი ჰანიბალის ფიცად(ა) ჰანიბალის ფიცებად(ა)
წოდებითი ჰანიბალისო ფიცო ჰანიბალისო ფიცებო ჰანიბალისნო ფიცნო


ჰანიბალის ფიცი

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) სამუდამოდ მიცემული პირობა, სერიოზული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფიცი.
ეტიმოლოგია:
ჰანიბალი–კართაგენის მხედართმთავარი და ფიცი; ლეგენდის თანახმად ჰანიბალის მამამ ჰამილკარმა თავის 9 წლის შვილს სისხლში ჩააყოფინა ხელები და დააფიცა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე იქნებოდა რომის მტერი.
წყაროები და რესურსები:
  ფიგურალური სიტყვა–თქმების კრებული; 1960; „საბჭოთა მწერალი“თარგმანები