ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ხვასტაგი ხვასტაგები ხვასტაგნი
მოთხრობითი ხვასტაგმა ხვასტაგებმა ხვასტაგთ(ა)
მიცემითი ხვასტაგს(ა) ხვასტაგებს(ა) ხვასტაგთ(ა)
ნათესაობითი ხვასტაგის(ა) ხვასტაგების(ა) ხვასტაგთ(ა)
მოქმედებითი ხვასტაგით(ა) ხვასტაგებით(ა)
ვითარებითი ხვასტაგად(ა) ხვასტაგებად(ა)
წოდებითი ხვასტაგო ხვასტაგებო ხვასტაგნო

დამარცვლა:

ხვა·სტა·გი

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: []

ქართული


ხვასტაგი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი)
სინონიმები:
საქონელიმნიშვნელობა:

[1] ოთხფეხა საქონელი

წყაროები და რესურსები:

[მნიშვ. 1] „ხვასტაგი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში