ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფაგედანა ფაგედან-ებ- ფაგედანა-ნ-
მოთხრობითი ფაგედანა- ფაგედან-ებ-მა ფაგედანა-თ(ა)
მიცემითი ფაგედანა-(ა) ფაგედან-ებ-(ა) ფაგედანა-თ(ა)
ნათესაობითი ფაგედან-ის(ა) ფაგედან-ებ-ის(ა) ფაგედანა-თ(ა)
მოქმედებითი ფაგედან-ით ფაგედან-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ფაგედანა-(ა) ფაგედან-ებ-ად(ა)
წოდებითი ფაგედანა- ფაგედან-ებ- ფაგედანა-ნ-


ფაგედანა (ფაგედანისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ძვ. „უმრთელებელი წყლული, იარა, რომელიც პირს არ იკრავს და მარად ბაყლი სდის“ (საბა)
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [pʰɑɛdɑnɑ]
დამარცვლა:
ფა·გე·და·ნა; მრ. რ. ფა·გე·და·ნე·ბი
წყაროები და რესურსები:
„ფაგედანა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში