ქართულირედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სასხორელი სასხორელები სასხორელნი
მოთხრობითი სასხორელმა სასხორელებმა სასხორელთ(ა)
მიცემითი სასხორელს(ა) სასხორელებს(ა) სასხორელთ(ა)
ნათესაობითი სასხორელის(ა) სასხორელების(ა) სასხორელთ(ა)
მოქმედებითი სასხორელით(ა) სასხორელებით(ა)
ვითარებითი სასხორელად(ა) სასხორელებად(ა)
წოდებითი სასხორელო სასხორელებო სასხორელნო

დამარცვლა:

სას·ხო·რე·ლი; მრ. რ. სას·ხო·რე·ლე·ბი

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [sɑsχɔrɛlɪ]

ეტიმოლოგია:

წარმოიშვა სიტყვისაგან სასხორი

მნიშვნელობა:

[1] სოფელ სასხორის მკვიდრი

წარმოებული სიტყვები:

[მნიშვ. 1] სასხორელები


თარგმანებირედაქტირება