ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

დარბაზობა დარბაზობ-ებ- დარბაზობა-ნ-

მოთხრობითი

დარბაზობა- დარბაზობ-ებ-მა დარბაზობა-თ(ა)

მიცემითი

დარბაზობა-(ა) დარბაზობ-ებ-(ა) დარბაზობა-თ(ა)

ნათესაობითი

დარბაზობ-ის(ა) დარბაზობ-ებ-ის(ა) დარბაზობა-თ(ა)

მოქმედებითი

დარბაზობ-ით დარბაზობ-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

დარბაზობა-(ა) დარბაზობ-ებ-ად(ა)

წოდებითი

დარბაზობა- დარბაზობ-ებ- დარბაზობა-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


დარბაზობა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ოფიციალური სტუმრობა, ოფიციალური მიღება. ◆ მთავრობამ გამართა დარბაზობა
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [dɑrbɑzɔbɑ]
დამარცვლა:
დარ·ბა·ზო·ბა; მრ. რ. დარ·ბა·ზო·ბე·ბი
ეტიმოლოგია:
სიტყვა დარბაზზე“ –ობა ბოლოსართის დართვით.
შეადარეთ:
სტუმრობა
წყაროები და რესურსები:
„დარბაზობა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში