ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი წირკწიმალი წირკწიმლები წირკწიმალნი
მოთხრობითი წირკწიმალმა წირკწიმლებმა წირკწიმალთ(ა)
მიცემითი წირკწიმალს(ა) წირკწიმლებს(ა) წირკწიმალთ(ა)
ნათესაობითი წირკწიმლის(ა) წირკწიმლების(ა) წირკწიმალთ(ა)
მოქმედებითი წირკწიმლით(ა) წირკწიმლებით(ა)
ვითარებითი წირკწიმლად(ა) წირკწიმლებად(ა)
წოდებითი წირკწიმალო წირკწიმლებო წირკწიმალნო


წირკწიმალი (წირკწიმლისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ხის ლურსმანი.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [t͡sʼɪrkʼt͡sʼɪmɑlɪ]
დამარცვლა:
წირკ·წი·მა·ლი; მრ. რ. წირკ·წიმ·ლე·ბი, წირკ·წი·მალ·ნი
სინონიმები:
წკირა
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, სოლომონ (ბიჭი) თეზელიშვილი, თბილისი, 2007, ISBN 99940-46-95-0