ქართული


სიტყვის მარაგი

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) სიტყვების ერთობლიობა, რომელიც იცის და იყენებს ადამიანი
    ◆ სასაუბრო ესპანური მალევე შეისწავლა, თუმცა სიტყვის მარაგი ისევ ღარიბი ჰქონდა
ეტიმოლოგია:
სიტყვის + მარაგი
სინონიმები:
ლექსიკონი
თარგმანები