ინგლისური


-al

მნიშვნელობა
  1. (სუფიქსი) ზედსართავი სახელის ბოლოსართი, რომელიც გამოხატავს ფუძე სიტყვისათვის დამახასიათებელი თვისებების მქონეს.
    ქართული შესატყვისებია: -ითი, -ური, -ული
  2. (სუფიქსი) -al ბოლოსართი უმთავრესად დაერთვის ლათინური და ბერძნული ეტიმოლოგიის სახელებს.
    მაგალითები:
    addition (დამატება) და additional (დამატებითი)
    function (ფუნქცია) და functional (ფუნქციური)
ეტიმოლოგია:
ლათ. ālis, -āle
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:

შეადარეთ:

-ial, ical


მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=-al&oldid=80657“-დან