ქართულირედაქტირება

ნაბრუნები ფორმარედაქტირება

დამარცვლა:

ხორ·ვატ·ის

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: []

გრამატიკული ნიშნები:

[1] არსებითი სახელი ხორვატი ნათესაობით ბრუნვაში
ხორვატის“ არის ნაბრუნები ფორმა სიტყვისა „ხორვატი“.
ყველა დანარჩენი ინფორმაციისათვის იხილეთ ძირითადი სტატია „ხორვატი“.