ქართული


საღათას ძილი

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) იხილეთ ლეთარგია
სინონიმები:
ლეთარგია