ქართული


 
აქლემზე ამხედრებული ჰურიები. XV ს.-ის მანუსკრიპტის ილუსტრაცია

ჰური
მხ.რ. ჰური

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) მუსლიმანურ სამოთხეში მცხოვრები მარად ნორჩი ლამაზი ქალწულები
შენიშვნა:
ყურანის მიხედვით
ეტიმოლოგია:
სპარს. حوری, არაბ. حورية‎‎ (შავთვალა)
წყაროები და რესურსები:
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ჰურიები
თარგმანები