ქართული


ჯერ არს
ძვ.

მნიშვნელობა
  1. (ზმნა) საჭიროა


თარგმანები