ქართული


ჯერჩინება
ძვ.

მნიშვნელობა
  1. (სახელზმნა) საჭიროდ ჩათვლა


თარგმანები