ქართული


ჯერისაებრ
ძვ.

მნიშვნელობა
  1. (ზმნიზედა) ჯეროვნად


თარგმანები