ძაღლი პატრონს ვეღარა ცნობს

ქართული


ძაღლი პატრონს ვეღარა ცნობს

მნიშვნელობა
  1. (გამოთქმა) დიდი არეულ-დარეულობაა, განუკითხაობაათარგმანები