ქართული


ძაღლი არ გაიგდება გარეთ

მნიშვნელობა
  1. (გამოთქმა) ძალიან ცუდი; ცუდი ავდრიანი ამინდიათარგმანები