ქართული


ძაღლის ყბას გამოიბამს

მნიშვნელობა
  1. (გამოთქმა) აყბედდებათარგმანები