ქართული


ძაღლის გუნებაზეა

მნიშვნელობა
  1. (გამოთქმა) ავ გუნებაზეა, გაბოროტებულიათარგმანები