ქართული


ცის კაბადონი

მნიშვნელობა
  1. (გამოთქმა) იგივეა, რაც ცის კამარა.