ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ჩალიჩობა ჩალიჩობები ჩალიჩობანი
მოთხრობითი ჩალიჩობამ ჩალიჩობებმა ჩალიჩობათ(ა)
მიცემითი ჩალიჩობას(ა) ჩალიჩობებს(ა) ჩალიჩობათ(ა)
ნათესაობითი ჩალიჩობის(ა) ჩალიჩობების(ა) ჩალიჩობათ(ა)
მოქმედებითი ჩალიჩობით(ა) ჩალიჩობებით(ა)
ვითარებითი ჩალიჩობად(ა) ჩალიჩობებად(ა)
წოდებითი ჩალიჩობავ ჩალიჩობებო ჩალიჩობანო


ჩალიჩობა

მნიშვნელობა
  1. (სახელზმნა) ზმნის ჩალიჩობს მოქმედებითი არსებითი სახელი - ვაინაჩრობა, მცდელობა.
წარმოთქმა:
IPA: /tʃɑlɪtʃɔbɑ/
დამარცვლა:
მხ.რ. ჩა·ლი·ჩო·ბა
ეტიმოლოგია:
შესაძლოა ჩალიჩი + -ობა
სინონიმები:
ვაინაჩრობა, მცდელობა, ჩალიჩი, ცდა
წყაროები და რესურსები:
  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 8, თბილისი, 1964 წელი.
„ჩალიჩობა“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები