ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფაგოციტ- ფაგოციტ-ებ- ფაგოციტ-ნ-
მოთხრობითი ფაგოციტ-მა ფაგოციტ-ებ-მა ფაგოციტ-თ(ა)
მიცემითი ფაგოციტ-(ა) ფაგოციტ-ებ-(ა) ფაგოციტ-თ(ა)
ნათესაობითი ფაგოციტ-ის(ა) ფაგოციტ-ებ-ის(ა) ფაგოციტ-თ(ა)
მოქმედებითი ფაგოციტ-ით(ა) ფაგოციტ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ფაგოციტ-ად(ა) ფაგოციტ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ფაგოციტ- ფაგოციტ-ებ- ფაგოციტ-ნ-


ფაგოციტ–ი (ფაგოციტისა)

მნიშვნელობა
  1. ბიოლ. ბაქტერიების შთამნთქმელი უჯრედი.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [pʰɑɡɔʦɪtʼɪ]
დამარცვლა:
ფა·გო·ცი·ტი; მრ. რ. ფა·გო·ცი·ტე·ბი
ეტიმოლოგია:
ბერძნული: phagos - შთამნთქველი და kytos – სათავსი; უჯრედი.
წყაროები და რესურსები:
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „ფაგოციტი
„ფაგოციტი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები