უნიკალურობა (ლათ. unicus) - ერთადერთობის თვისება საკუთარ სახეობაში, განუმეორებლობა. რაც შეიძლება ახასიათებდეს საგანს, არსებას ან და მოვლენას სხვა საგანთან, არსებებთან ან მოვლენასთან შედარებით. უნიკალურს როგორც წესი უწოდებენ რაიმე საგანს, არსებას ან რაიმე მოვლენას, რომელიც გვხვდება მხოლოდ ერთხელ, არ მეორდება დროში და განსხვავდება სხვისგან გარკვეული თვისებით ან თვისებების ერთობლიობით, რაც გააჩნია მხოლოდ მას.