ქართულირედაქტირება

ნაბრუნები ფორმარედაქტირება

დამარცვლა:

უზ·ურ·პატ·ორ·მა

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [uzurpʼɑtʼɔrmɑ]

გრამატიკული ნიშნები:

[1] არსებითი სახელი უზურპატორი მოთხრობით ბრუნვაში
უზურპატორმა“ არის ნაბრუნები ფორმა სიტყვისა „უზურპატორი“.
ყველა დანარჩენი ინფორმაციისათვის იხილეთ ძირითადი სტატია „უზურპატორი“.